Ewangelia na 8 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.08.2022 wg św. Mateusza 14, 13-21 z komentarzem:

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich:

«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: «Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?» Odpowiedział: «Owszem». Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?»

Powiedział: «Od obcych». Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie».

Komentarz do Ewangelii na 8 sierpnia

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy pytanie o podatek świątynny. Dwu-drachma była bowiem daniną pobieraną na potrzeby świątyni. Uczniowie wiedzieli, że Jezus był u siebie i był wolny od tej daniny. Jednak Jezus nie chciał być dla kogokolwiek powodem zgorszenia. Polecił więc Piotrowi złożyć daninę za nich dwóch.

My też jesteśmy zaproszeni do świątyni. Jesteśmy członkami Kościoła jako ochrzczeni. Kościół jest naszym domem, a nie mieszkaniem, które trzeba kupić. Jesteśmy tu u siebie i wiemy, że Bóg zawsze na nas czeka.

Dzięki naszym dobrowolnym ofiarom Kościół może funkcjonować i realizować dobre dzieła. Ofiarność jest wyrazem przekonania, że datki zostaną przeznaczone na słuszny cel. Czy potrafisz być hojny, gdy widzisz dobre przeznaczenie dla twojego datku? Kościół naucza, że jałmużna prowadzi do przebaczenia grzechów. A potrzebujących są miliony… Jeśli masz się czym podzielić, zrób to. A jeśli nie, pomódl się, aby Bóg pomógł Ci złowić twoją rybę…

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *