Ewangelia na 8 październik 2016 z komentarzem

Ewangelia z 08.10.2016 wg św. Łukasza 11, 27-28 z komentarzem:

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

Komentarz do Ewangelii na 8 październik:

Pewna osoba słuchając Jezusa zauważyła Jego wyjątkowość, widząc jak mówi doszła do wniosku że musiał wychowywać się w wyjątkowych warunkach. Przecież ktoś kto robi na nas wrażenie nie może być byle kim. Jacy ludzie Ci imponują, w czym tkwi według Ciebie klucz ich sukcesu, ich błogosławieństwa?

Kobieta mówi: błogosławione łono które Cię nosiło i piersi które ssałeś. Ten zwrot może być symbolem warunków, które nas ukształtowały, domu rodzinnego, szkoły, miejsca w którym wzrastaliśmy. Kobieta uważała, że Jezus zawdzięcza swoje szczęście i błogosławieństwo temu, skąd pochodzi. Co według Ciebie przynosi szczęście?

Jezus odpowiedział: błogosławieństwo płynie ze słuchania słowa Bożego i jego przestrzegania. Pokazuje nam co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. To nie warunki zewnętrzne czynią nas szczęśliwymi, ale słuchanie Boga i pełnienie Jego woli! Relacja z Bogiem jest źródłem szczęścia.

Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On chce, abyśmy mieli życie w pełni, więc będzie nam pokazywać o co chodzi w byciu chrześcijaninem. Być Jego uczniem, czyli być prawdziwie błogosławionym oznacza relację z Nim oraz pełnienie Jego woli. Proś o łaskę słuchania na co dzień natchnień Ducha Świętego oraz przestrzegania przykazań!

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *