Ewangelia na 8 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2023 wg św. Mateusza 20, 17-28 z komentarzem:

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci.

Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Komentarz do Ewangelii na 8 marca:

Czy naprawdę wiesz, czego pragniesz? Jakub i Jan chcieli, by Jezus ich mianował jednymi z największych w królestwie Bożym. Pan wyjaśnił im, że wielkich rzeczy nie osiąga się, idąc na skróty. Zwrócił uwagę na koszty, które muszą być poniesione. Na jakie wyrzeczenia czy cierpienia jesteś gotów, by sięgnąć tego, co jest dla ciebie najważniejsze?

Być może wszyscy Apostołowie pragnęli wielkości, ale tylko Jakub i Jan umieli wyrazić swoją prośbę. Niestety pobrzmiewała w niej chęć bycia największym, ponad wszystkimi. Zobacz, jak jest u ciebie. Czy twoje pragnienie musi się realizować czyimś kosztem lub przez porównanie się z innymi?

Nie wiesz, o co prosisz, mówi Jezus, bo tak naprawdę nie wiesz, co cię uczyni szczęśliwym. Może wydaje ci się, że potrzebujesz sukcesu albo relacji, ale kiedy to osiągasz, pragniesz dalej. Jezus pokazuje trudną prawdę – że człowiek może spełnić się tylko w służbie, w oddaniu siebie Bogu. Czy jesteś gotów tak żyć?  Proś Jezusa o zaufanie, że i dla ciebie Ojciec przygotował miejsce w królestwie Bożym, oraz o pragnienie dojścia właśnie tam.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *