Ewangelia na 8 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2022 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Komentarz do Ewangelii na 8 marca

Modlitwa to część intymnej relacji z Bogiem, do której dostęp ma każdy z nas. Jezus uczy swoich uczniów zwracania się do Boga bezpośrednio. Zaczyna od nawiązania do swojej relacji z Ojcem, do tego jakiego Ojca zna i jak bardzo pragnie Jego obecności. Jakiego Boga ty doświadczasz i jak pragniesz zwracać się do Niego w swojej modlitwie?

„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi”. Takie słowa kieruje do nas Jezus, próbując przestrzec przez sztuczną pobożnością. Mimo że Bóg zna nasze pragnienia, to jednocześnie pragnie naszej szczerości. Jezus w swojej modlitwie nie boi się prosić o rzeczy, których potrzebuje. Zwróć uwagę, że prośba ta nie dotyczy czegoś niezwykłego czy nadzwyczaj pobożnego, ale codzienności – chleba. Postaraj się w tej krótkiej chwili opowiedzieć Bogu, gdzie potrzebujesz Jego obecności w twoim codziennym życiu.

Potrzebujemy miłości i obecności Boga, a także Jego pomocy w walce z naszymi słabościami. Słuchając ponownie Ewangelii, zwróć uwagę na prośbę o zachowanie od zła, która pojawia się na końcu modlitwy. W słowach tych można odnaleźć wręcz dziecięcą ufność w pomoc Ojca. Co w rozmowie z Bogiem pomaga ci budować większą ufność wobec Niego? Na koniec porozmawiaj z Bogiem słowami modlitwy, której uczy nas Jezus. Postaraj się świadomie wypowiadać każde zdanie. Jeżeli czujesz taką potrzebę, dodaj coś od siebie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *