Ewangelia na 8 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.02.2022 wg św. Marka 7, 1-13 z komentarzem:

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”.

I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

Komentarz do Ewangelii na 8 lutego

Faryzeusze skrupulatnie przestrzegali nakazów czystości, choć te nie zawsze były nakazem wynikającym z prawa. Trzymając się tradycji starszych, nie jedli, jeśli sobie rąk nie obmyli, rozluźniając pięść. Obmywali także kubki, dzbanki i naczynia miedziane. Takie zachowania zdają się nie mieć wiele wspólnego z religią. Mycie rąk przed jedzeniem jest jak najbardziej wskazane, ale z punktu widzenia higieny.

Jezus przypomina, że źródło prawdziwej świętości i czystości nie znajduje się w zewnętrznym przestrzeganiu zwyczajów i rytuałów. Czystymi albo nieczystymi czyni nas to, co mamy w swoim wnętrzu. Tam też, w sercu człowieka, mają swoje źródło intencje i to one przybliżają lub oddalają nas od Boga. I tak, powstrzymywanie się od jedzenia w dniach postu może być tylko rodzajem diety.

Nieczystość serca nie jest przekazywana przez dotyk, a z grzechu nie obmywa nas umycie rąk, ale zanurzenie w miłosierdziu Bożym. Czystość intencji i pamięć o Bogu uświęca nasze codzienne zajęcia, nawet te najprostsze. Słuchając kolejny raz tekstu, spróbuj zobaczyć swoje zachowania, w których nie ma głębszego odniesienia do Boga. Poproś Boga, by przemieniał twoje serce tak, aby wszystkie twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *