Ewangelia na 8 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.06.2023 wg św. Jana 6, 51-58 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Komentarz do Ewangelii na 8 czerwca:

Niektórzy z nas są zmęczeni wielością obowiązków, którym muszą podołać. W pracy, w rodzinie. Inni są zmęczeni poszukiwaniem pracy lub własnej drogi życia. Ulegamy smutkowi, patrząc na nasze grzechy i wady, próbujemy je zrozumieć. Sprawy świata zabierają nam energię. A Jezus mówi o sobie: “Ja jestem chlebem żywym”. Te słowa mogą być szokujące. Czy ciało człowieka może być pokarmem? W jakie sprawy inwestujesz ostatnio swoją energię?

Obietnica Jezusa daje nadzieję na zbawienie. To jest zaproszenie do częstego korzystania z Eucharystii. Przyjmowania Jego ciała. Bo Eucharystia jest zjednoczeniem z Bogiem. Cząstka Ciała Chrystusa zaczyna współtworzyć twoje ciało. Jaką rolę ma dla ciebie uczestnictwo w mszy świętej i przyjmowanie Komunii?

Słowa o chlebie, który zstąpił z nieba, wypowiedziane przez Jezusa nawiązują do relacji, jaką mają między sobą Ojciec Niebieski i Syn Boży. Dzięki Eucharystii ta niezwykle bliska i twórcza relacja rozszerza się na każdego wierzącego. Na koniec tej modlitwy podziękuj Jezusowi za Jego Ciało ofiarowane podczas każdej mszy św. Powierz mu obszary Twojego życia, w których przeżywasz trudności i potrzebujesz pomocy. Możesz też poprosić Boga o łaskę przeżywania Eucharystii jako spotkania z żywym Bogiem.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *