Ewangelia na 8 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.06.2022 wg św. Mateusza 5, 17-19 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Komentarz do Ewangelii na 8 czerwca

Jezus mówi do swoich uczniów. Mówi do tych, którzy Go słuchają i w Niego wierzą. Wiele razy tłumaczy swoje przypowieści tylko uczniom, którzy za Nim poszli. Większe zrozumienie i mądrość przychodzą w miarę poznawania Jezusa. On do mnie mówi; chce, bym był Jego uczniem. Jak wygląda moja modlitwa? Czy staram się słuchać Jezusa?

Słyszymy, że Jezus przychodzi wypełnić prawo i zapowiedzi proroków. Nasz Pan nie tylko chce realizować słowa Starego Testamentu, On chce także je wypełnić w całości. Wolność, którą Jezus przynosi, nie polega na odrzuceniu przykazań i prawa. Jezus mówi to do tych, którzy Go poznali, są Jego uczniami. Oni więc – podobnie jak my – są zaproszeni do zrozumienia, co stanowi prawdziwą wielkość w królestwie niebieskim, czyli wypełnienie prawa i uczciwe przekazywanie Bożej nauki innym. Jakie odczucia wywołują we mnie słowa Jezusa?

Jezus uczy, że kto wypełnia to prawo i pomaga innym je wypełniać, będzie wielki w królestwie niebieskim – będzie prawdziwym uczniem Jezusa. Kto wypełnia prawo w zgodzie z własnym sumieniem, poznaje Jezusa i kocha Go, okazując to czynem. Zastanów się, jak to wygląda u ciebie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *