Ewangelia na 8 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.06.2017 wg św. Mateusza 26, 36-42 z komentarzem:

Jezus z uczniami przyszedł posiadłości zwanej Getsemani, i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę».  Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.

Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Komentarz do Ewangelii 8 czerwca:

To, co widzimy w Getsemani, wygląda jak kulminacja osobistej porażki Jezusa. Przez trzy lata przebywał z tym ludźmi, uczył ich, pokazywał, jak należy postępować, w pełni angażował się w relacje, dając im czas i siebie. Oni byli najbliżej. A teraz nie są w stanie zobaczyć, że coś jest nie tak, że ich Nauczyciel się boi. Nawet gdy Jezus mówi im wprost, o tym, co przeżywa i czego od nich potrzebuje, oni jakby tego nie słyszeli.

Zauważ, że uczniowie w ogóle nie wchodzą z Jezusem w dialog. On do nich mówi, ale oni milczą. A gdy Jezus odchodzi, zasypiają. Nawet Piotr, do tej pory zawsze chętny do rozmowy, teraz milczy. Pomyśl, jak mógł czuć się wtedy Jezus.? I jak czuli się uczniowie.?

Zastanów się, w jakich sytuacjach ty czujesz się samotny, niezrozumiany. Możesz też pomyśleć o sytuacjach, gdy to ty milczysz, nie dajesz swojego czasu i uwagi drugiemu człowiekowi, choć cię o to prosi. Aby zrobić to ćwiczenie, nie musisz mieć w swoim życiorysie pełnych dramatyzmu sytuacji granicznych. Życie codzienne pełne jest małych samotności i opuszczeń powszednich jak chleb. Ważne jest, abyś zobaczył, jak w tych doświadczeniach obecny jest Jezus. Czy w ogóle jest obecny?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *