Ewangelia na 7 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.09.2021 wg św. Łukasza 6, 12-19 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Komentarz do Ewangelii na 7 września

Jezus nie powołał dwunastu liderów, ale powołał wspólnotę, aby każdy z jej członków mógł służyć tak jak potrafi. Chrystus daje im siebie nawzajem, aby w tej małej grupie uczyli się kochać i przeżywać ze sobą chwilę radosne oraz trudne.

Pan Jezus zaczyna budować wspólnotę, fundament późniejszego Kościoła. Ta wspólnota jest budowana na „fundamencie apostołów”, jej kamieniami są żywe osoby. Przez następne kilka lat będą uczyć się jak pracować razem, jako jeden, powszechny, apostolski Kościół.

Ewangelista Łukasz wymienia apostołów po imieniu: Piotr, Jakub, Andrzej. Każdy otrzymuje swoje miejsce we wspólnocie. Brak jednej osoby, nie jest brakiem kogoś z tłumu, ale brakiem osoby, która ma imię, czyli odmienną od innych tożsamość. Każdy z Apostołów jest ważny. Ty jesteś ważny!

Wszyscy wybrani przez Jezusa na apostołów uczniowie byli ludźmi słabymi, jednak pozwalali się Mu formować. Można przypuszczać, co było treścią Jego rozmowy z Ojcem. Zapewne modlił się za swoich przyszłych apostołów. Wiedział, że do końca życia będą poddawani różnym próbom.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *