Ewangelia na 7 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.01.2022 wg św. Mateusza 4, 12-17. 23-25 z komentarzem:

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał.

I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Komentarz do Ewangelii na 7 stycznia

Wielka Światłość oświeca twoje życie. Istotną rzeczą, którą Jezus robi, jest nauczanie, oświecanie. Podobnie jak nauczał ludzi, naucza także ciebie. Słowo Boże poucza, wskazuje nam drogę. Czy podążasz za jego natchnieniami?

Jezus nie poprzestawał tylko na nawoływaniu do nawrócenia, ale potwierdzał swoje słowa czynami i cudami. Spójrz na swoje życie i zastanów się, jakie cuda Bóg działa w twoim życiu. Może nie są to wielkie uzdrowienia, ale jakieś drobne rzeczy w życiu codziennym. Może zmiana postawy?

Za Jezusem poszły tłumy ludzi. Część z idących oczekiwała kolejnych spektakularnych cudów, a część pragnęła usłyszeć więcej nauki. Część z idących zdecydowała się na „przebudzenie”, a nauka Jezusa i spotkanie Go zmieniło ich życie. Część – przeciwnie – nadal funkcjonowała jak wcześniej. W jaki sposób Słowa Boga i cuda codzienności prowadzą cię do Niego? W jaki sposób czynią cię lepszym człowiekiem? W czym to się wyraża? Boże, proszę Cię o otwartość na działanie Ducha Świętego w moim życiu. Prowadź mnie do oddawania Tobie większej chwały.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *