Ewangelia na 7 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.01.2020 wg św. Mateusza 4, 12-17. 23-25 z komentarzem:

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Komentarz do Ewangelii na 7 stycznia:

Ziemia Zabulona i Neftalego to według proroka Izajasza ziemia opuszczona przez Boga, pogrążona w ciemności. To właśnie tam kieruje swe pierwsze kroki Mesjasz, tam naucza i uzdrawia. Rzeczywiście, dla mieszkańców krainy ciemności zabłysło światło. Ale nie tylko dla nich! Także dla wszystkich, którym się wydaje, że Bóg ich opuścił.

Jezus przychodzi dzisiaj również do ciebie. Przychodzi do twojej Galilei, tam gdzie żyjesz. Zawsze robi pierwszy krok w twoją stronę. Przychodzi każdego dnia w inny sposób. Przychodzi w Słowie Bożym, w drugim człowieku, daje ci siebie w Eucharystii.

Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by szerzyć Królestwo Boże tam, gdzie żyje. We współczesnym świecie bardzo potrzeba prawdziwych świadków Chrystusa. Czy pomyślałeś o tym, że ty też możesz głosić Go w miejscu pracy, w szkole czy w twojej rodzinie? Może właśnie dzisiaj Bóg chce przez ciebie przyjść do kogoś, kto potrzebuje nadziei i pocieszenia. Poproś Jezusa, aby przychodził do miejsc, w których panują ciemności, oraz byś umiał Go rozpoznawać i mógł z Nim współpracować.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *