Ewangelia na 7 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.10.2018 wg św. Marka 10, 2-16 z komentarzem:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Komentarz do Ewangelii na 7 października:

W czasach Jezusa kobiety miały niski status społeczny. Były zdane na łaskę i niełaskę swoich mężów. Kobieta oddalona przez męża była skazana na nędzę, pogardę rodziny, czasem na śmierć. U męża była niewolnicą, bez męża – nikim. Dlatego Mojżesz ustanowił napisanie listu rozwodowego. List zapewniał jej przynajmniej materialne przeżycie.

Dzisiaj, jeśli małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem i szczerze, egoizm serc też jest najczęściej przyczyną rozejść współmałżonków. A jakie podaje się argumenty: najważniejsze są moje uczucia, moje potrzeby, a nie drugiej strony.

Tyle dziś usprawiedliwień dla cudzołóstwa! Niezgodność charakterów: gdy w małżeństwie brak dialogu, dobrych chęci, gdy własne grzechy zasłania się cudzymi. Jak odnaleźć jedność, o której mowa w Księdze Rodzaju? Cudzołóstwo jest złem! Nie jest lekarstwem na samotność! Na pewno znasz rozbite małżeństwa, rodziny. Może nawet z bliska. Oni tak bardzo potrzebują wytrwałej modlitwy, także twojej…

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.