Ewangelia na 7 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia z 7.11.2016 wg św. Łukasza 17, 1-6 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie.

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

Komentarz do Ewangelii 7 listopada:

Są ludzie, którym nie możesz przebaczyć, mimo że bardzo chcesz; urazy, których nie możesz darować, choć bardzo się starasz. Przebaczenie musi wypływać z serca, a serce nie pozwala się zmuszać. Nie można rozkazywać sercu, tak samo jak nie można słowami zmusić drzewa, żeby się przeniosło w inne miejsce.

Zastanów się przez chwilę: Czy wierzysz, że Bóg cię kocha? Że jest dobry i miłosierny? Czy wierzysz że On tobie zawsze i wszystko przebaczy, jeżeli tylko o to poprosisz?

Kiedy spotkasz miłość – chcesz ją odwzajemnić, kiedy spotka cię radość i dobro – chcesz je dzielić z innymi. Gdy sercem uwierzysz, że miłosierny Bóg daje ci swoje przebaczenie, będziesz w stanie dać przebaczenie drugiemu człowiekowi.

Poproś dziś dobrego Boga o łaskę wiary w Jego miłość i miłosierdzie. O łaskę takiej wiary, która przesadza drzewa, przenosi góry, a nawet pozwala przebaczać.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *