Ewangelia na 7 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.07.2023 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem:

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami.

Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: »Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary«. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Komentarz do Ewangelii na 7 lipca:

Mateusz jest celnikiem. Dla Żydów było to jednoznaczne z byciem grzesznikiem, ponieważ celnicy ściągali podatki na rzecz okupanta. Czerpali przy tym niemałe korzyści materialne. Takiego człowieka, który nie cieszy się uznaniem w środowisku, ujrzał Jezus. Wyobraź sobie, w jaki sposób Jezus spojrzał na Mateusza, że ten bez wahania za Nim poszedł.

Być może czujesz się grzesznikiem. Może doświadczyłeś, że inni oceniają cię jako kogoś złego, widzą w tobie zdrajcę. Takie sytuacje bywają trudne. Jezus chce w nie dziś wejść. Właśnie cię ujrzał tak jak Mateusza i pragnie na ciebie spojrzeć oczami pełnymi miłosierdzia. W jaki sposób odpowiesz na wezwanie „Pójdź za Mną”?

Po tym, jak Mateusz poszedł za Jezusem, przyszło do Jezusa także wielu innych celników i grzeszników. Zostali powołani, by przebaczenie i miłosierdzie przemieniło ich serca. Pomyśl o osobach, które są dla ciebie takimi grzesznikami. O tych, którzy są przez ciebie albo przez swoje środowisko przekreśleni. Jakbyś zareagował, gdybyś zobaczył ich blisko Jezusa?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *