Ewangelia na 7 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.07.2021 wg św. Mateusza 10, 1-7 z komentarzem:

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Komentarz do Ewangelii na 7 lipca:

Uczniów jest dwunastu, a władza, którą dostają, ogromna. Mogą wyrzucać złe duchy i leczyć wszystkie choroby i wszelkie słabości. Wszystkie oznacza wszystkie. Nie ma granic dla tej mocy. Pomyśl, jak duże musiało być zaufanie Jezusa do uczniów.

Dwanaście imion, dwanaście różnych historii i kilka dodatkowych uwag na temat koligacji rodzinnych, czy wykonywanego zawodu. Szymon nazwany jest pierwszym, Andrzej jego bratem, Jakub synem Zebedeusza, Mateusz celnikiem. A gdyby Twoje imię zostało wymienione jako kolejne, jakie słowo można by do niego dodać? Jakie krótkie określenie opisze Twoją tożsamość? Kim jesteś?

Ostatnim wymienionym jest Judasz. Nawet dziecko wie, że Judasz to zdrajca. Ale w tym momencie Judasz zdrajcą jeszcze nie jest. Jest jednym z Dwunastu, który otrzymał wielką moc i wyrusza, aby w imię Jezusa wyrzucać złe duchy, uzdrawiać i dawać nadzieję nadchodzącego Królestwa Bożego. I w żadnym miejscu Ewangelii nie znajdziemy sugestii, że tego nie robił. A to oznacza, że byli ludzie, których Judasz mocą otrzymaną od Jezusa uzdrowił, czy uratował od rozpaczy. Judasz nie zawsze był zdrajcą… Na koniec modlitwy podziękuj Jezusowi za zaufanie, jakim On Ciebie obdarza. I proś, abyś i Ty potrafił ufać Jezusowi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *