Ewangelia na 7 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.12.2023 wg św. Marka 7,21.24-27 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Komentarz do Ewangelii na 7 grudnia:

Jest wiele momentów, kiedy Jezus nie kieruje swoich słów do wszystkich, lecz do wybranego grona uczniów. Tak jest również dzisiaj. Nie każdy jest w stanie usłyszeć i przyjąć pełną prawdę. Czasem trzeba do niej dojrzeć.

Jezus zaprasza uczniów, swoich apostołów, do relacji przyjacielskiej, partnerskiej. Podczas gdy do tłumów mówi w przypowieściach, z najbliższymi chce mówić otwarcie. Słuchając Jezusa, wolisz być częścią tłumu czy może przeciwnie, masz chęć nawiązania z Nim indywidualnej więzi?

Tylko osoba traktowana na równi może w pełni utożsamić się z perspektywą, którą roztacza Jezus. On – Bóg – chce dać człowiekowi swobodną przestrzeń wyboru. Pragnie, by ci, którzy Go słuchają, czuli się wolni w podejmowanych decyzjach. To zakłada także możliwość odrzucenia Jego propozycji. Czy patrząc dziś na pragnienia swojego serca, zechciałbyś patrzeć z Bogiem w jednym kierunku? Jezu, zapraszasz mnie do skierowania się ku sercu samego Boga, w którym mogę odnaleźć odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Przyprowadź mnie do Ciebie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *