Ewangelia na 6 stycznia 2013r.

Ewangelia na dziś (06.01.2013r.), wg św. Mateusza 2,1-12.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.  Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Komentarz do Ewangelii:

Ukazanie się gwiazdy było dla mędrców jasnym znakiem, bez wahania podjęli trud. Wyruszyli w drogę aby poszukiwać. Mimo swojego wysokiego pochodzenia i mądrości, nie bali się pytać o kierunek o wskazówki, nie bali się przyznać do swej zależności i niewiedzy.

Czy ty potrafisz tak jak oni, prosić innych o pomoc? A może wiesz wszystko i sam chcesz wszystkiemu zaradzić, może nawet pomoc Jezusa nie jest ci potrzebna?

Mędrcy weszli do domu upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Przyszli nie po to aby prosić Jezusa o różne łaski i dary, lecz by okazać szacunek. Przez swój pokłon wyrazili gotowość do służenia Mu. Czy jesteś gotowy aby na wezwanie Jezusa zrezygnować ze swoich pomysłów, aby oddać Mu pokłon jako królowi i wypełniać Jego wole?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *