Ewangelia na 6 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.04.2023 wg św. Jana 13, 1-15 z komentarzem:

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!” Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”.

Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Komentarz do Ewangelii na 6 kwietnia:

Ewangelista mówi o Jezusie: „Do końca ich umiłował”. Ta bezinteresowna i ofiarna miłość uczyniła Go zdolnym do pokornej służby, do uklęknięcia i umycia im stóp. Przypomnij sobie chwile, kiedy serce inspirowało cię do cichej i oddanej służby innym.

Piotr ma poczucie, że nie jest godny, aby otrzymać miłość Jezusa. Być może ty również czujesz, że nie zasługujesz na tę miłość i opierasz się, by ją przyjąć. Pomyśl, w jakich sytuacjach nie umiesz przyjmować przejawów czyjejś miłości. Czy masz takie doświadczenia?

Jezus wiedział, co jest w sercu Piotra, jednak Jego miłość wobec ucznia pozostała bezwarunkowa. Wobec takiej miłości ludzkie winy są jak otwarte drzwi do zbawienia. Które relacje w twoim życiu sprawiają, że te drzwi pozostają otwarte również dla ciebie?

Na koniec pomódl się: Panie, wiem, że jestem grzesznym człowiekiem, niegodnym miłości Twojej i innych ludzi. Ale ta miłość jest moją drogą wzrastania i odnajdywania siebie. Daj mi siłę i pomóż mi więcej się nie opierać, ale przyjąć ją bezwarunkowo i przekazywać otaczającym mnie ludziom – tak jak Ty to czyniłeś.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *