Ewangelia na 6 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.12.2021 wg św. Łukasza 5, 17-26 z komentarzem:

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.

On, widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczone są ci twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź»? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” – rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”

I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

Komentarz do Ewangelii na 6 grudnia

Ludzie przychodzą do Jezusa z różnych powodów. Jedni chcą posłuchać, co ma do powiedzenia. Inni proszą o przebaczenie grzechów lub o pocieszenie. Jeszcze inni chcą doświadczyć cudu i uzdrowienia siebie lub swoich bliskich. Zastanów się, na czym tobie najbardziej dzisiaj zależy. Z jakim pragnieniem przychodzisz do Jezusa w czasie tej modlitwy?

Jezus ma moc uzdrawiania i odpuszczania grzechów. Jego słowo daje mądrość i pocieszenie. Choć zdarza się, że ludzie wokół ciebie w to nie wierzą, choć czasem może sam w to wątpisz, to jednak Ewangelia pokazuje Jezusa, który czyni cuda. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio dostrzegałeś Jego działanie w swoim życiu. Proś o wiarę w to, że On odpuszcza ci grzechy i uzdrawia twoje rany.

Jezus nie zawsze działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie dzieje się tak dlatego, że chce dać mniej, lecz dlatego, że chce dać więcej. Paralityk zostaje nie tylko uzdrowiony z choroby, ale przede wszystkim uwolniony od swoich grzechów. Może czasem oprócz tego, o co prosisz i czego pragniesz, Bóg chce Ci dać nieskończenie więcej? Otwórz się na działanie Jego Ducha. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co zrozumiałeś i czego doświadczyłeś w trakcie medytacji. Proś o wiarę w Jego moc i otwartość na sposób Jego działania.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *