Ewangelia na 6 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.06.2024 (Mk 12,28b-34) z komentarzem:

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Komentarz do Ewangelii na 6 czerwca:

Wyobraź sobie świetnie wykształconego myśliciela. Człowieka, który jest zdolny odpowiedzieć na wiele pytań, z którymi zmagają się inni. Jednak nawet on poszukuje potwierdzenia. Nawet on potrzebuje skonfrontować swoje myślenie z kimś godnym zaufania. W jakich sytuacjach ty wiedziałeś, co trzeba zrobić, a mimo to potrzebowałeś potwierdzenia?

Ludzie będący w głębokiej przyjaźni często zgadzają się na najważniejsze dla siebie tematy. Kiedy po raz kolejny to odkrywają w rozmowie, odczuwają radość, że ktoś rozumie ich w tak istotnych dla nich sprawach. Uczony w Piśmie, który przyszedł do Jezusa, wyraźnie ucieszył się z tego głębokiego rozumienia z Mistrzem. Kluczowa prawda, którą odkrył, została potwierdzona przez samego Boga. Bóg zaprasza też ciebie do rozmowy na ważne dla ciebie tematy. Czy chcesz się przed Nim otworzyć? Czy chcesz się z Nim spotkać w swoim sercu?

Jezus wskazuje na miłość. Bez niej inne przykazania nie mają sensu. Można poznać wiedzę o prawie, ale bez miłości nie będzie ono miało sensu. Chrystus mówi dzisiaj do ciebie: „Wejdź całym sercem w relację ze Mną. Chcę być z tobą w dynamicznej więzi. Nie obawiaj się swojego grzechu i nie koncentruj się na nim. Wracaj do Mnie. Zapraszam cię do podążania za Mną. Chcę, być twoim doradcą. Chcę być twoim przyjacielem”. Powiedz Jezusowi o swoich pragnieniach i pytaniach. Posłuchaj Jego odpowiedzi.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

1 Komentarz do wpisu: Ewangelia na 6 czerwca 2024 z komentarzem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *