Ewangelia na 5 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.01.2021 wg św. Jana 1, 43-51 z komentarzem:

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną!” Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 5 stycznia:

Natanael dba o wierność w modlitwie. Możemy założyć, że będąc pod figowcem, modlił się, miał doświadczenie żywej obecności Boga. Przez dbanie o relację z Bogiem został przygotowany, żeby spotkać Mesjasza. Jak u ciebie wygląda wierność przykazaniom względem Boga?

Pierwsze informacje o Mesjaszu Natanael traktuje z powątpiewaniem. Jego postawa pokazuje, że poznawanie Jezusa nie jest procesem pozbawionym wątpliwości. Natanael nie ukrywa, co naprawdę sądzi, ale jednocześnie podejmuje wysiłek, żeby zweryfikować swoje obawy. Co robisz z wątpliwościami? Czy próbujesz je rozwiewać przez weryfikację, czy pozostawiasz na etapie krytykowania?

Okazuje się, że szczerość zostaje dostrzeżona przez Boga. Natanael to człowiek, który pomimo wątpliwości próbuje zmierzyć się z nimi i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Bóg szanuje i dostrzega takie osoby. Natanael słyszy słowa, które potwierdzają, że Jezus jest Mesjaszem, dostaje indywidualny znak, który tylko on mógł zrozumieć. Czy masz takie doświadczenia w swoim życiu?
Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje, że możesz być prawdziwy wobec Boga, nie ukrywać przed Nim tego, co budzi w tobie wątpliwości. Istotne jest, abyś nie ukrywał pytań, ale starał się szukać na nie odpowiedzi. O taką postawę, pełną szczerości, proś Jezusa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

1 komentarz do “Ewangelia na 5 stycznia 2021 z komentarzem

  1. Jeśli będziemy uczciwi i porozmawiamy z Jezusem o naszych pytaniach i problemach, On nam pomoże. On i tak to wszystko wie. Czeka, aż zapytamy. „Proście, a będzie wam dane…” „Jeśli komuś brakuje mądrości, niech prosi Boga…”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *