Ewangelia na 5 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.03.2017 wg św. Mateusza 4, 1-11 z komentarzem:

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: „Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Komentarz do Ewangelii 5 marca:

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię – podobnie jak w Starym Testamencie Bóg wyprowadził swój naród na pustynię, gdzie sam ich próbował i wychowywał. I ty czasami jesteś wyprowadzany na pustynię, by Bóg mógł cię wychowywać. Jak podchodzisz do czasów trudnych, czy potrafisz w nich zobaczyć Bożą pedagogikę?

Czy potrafisz dojrzeć twoje pustynie i sytuacje, kiedy zło na ciebie naciera? A zwłaszcza wtedy, kiedy jest to pod pozorem dobra? Jakie to są konkretne sytuacje? Jak się zachowujesz? Gdzie szukasz wsparcia, światła? Czy Słowo Boga staje się dla ciebie słowem życia, światłem na twoich ścieżkach?

„Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego”- Jezus został wystawiony na próbę i wyszedł z niej zwycięsko, dając nam lekcję, jak zachować się w takich sytuacjach. Czy uczysz się od Niego walczyć z pokusami? „Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”- próba nie jest wieczna, bo potem sam Bóg posyła swoje sługi, by nam pomagali iść przez życie. Czy przykład Jezusa jest dla ciebie otuchą?

Proś Jezusa cichego i pokornego sercem, by uczynił twoje serce według Swego.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *