Ewangelia na 5 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.12.2020 wg św. Mateusza 9, 35-10, 1.5. 6-8 z komentarzem:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Komentarz do Ewangelii na 5 grudnia:

Obraz Jezusa litującego się nad tłumami daje nadzieję, że wszyscy szukający Go i przychodzący do Niego znajdą pomoc. Jezus, mimo tłumów, widzi każdego – widzi ciebie. Dzisiejsza Ewangelia podkreśla, że miłosierny Chrystus leczy wszystkie choroby i słabości. Być może jesteś w sytuacji, która wymaga interwencji Boga. Czy pozwolisz, aby Jezus ulitował się nad tobą?

Tak wielu jest ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia, boskiego uleczenia ich życia. Dlatego celu Bóg wysyła robotników, którzy będą przedłużeniem Jego rąk. Z jakiegoś powodu jednak Chrystus prosi, abyśmy modlili się o ludzi, których będzie mógł wysłać na swoje żniwo. Może ty sam jesteś jednym z tych robotników?

Wysłuchaj ponownie tekstu Ewangelii i nie wahaj się zrealizować polecenia Chrystusa, aby iść i głosić Jego królestwo. Nie chodzi jednak o słowa, ale o czyny. Głoszenie Ewangelii to przede wszystkim naśladowanie czynów miłości Jezusa, niesienie nadziei i ulgi. Czyn miłości czy chociaż powstrzymanie się od nienawiści względem kogoś, kto po mojemu na to nie zasługuje, jest w istocie cudem. Co mogę dziś zrobić, aby dziś kochać bardziej? Proś dziś Boga o odwagę i siłę do głoszenia królestwa Bożego czynem miłości.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *