Ewangelia na 5 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.06.2022 wg św. Jana 14, 15-16. 23b-26 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Komentarz do Ewangelii na 5 czerwca

Miłość to wzajemne obdarowywanie się, przez które jeden staje się życiem drugiego. Gdy chcesz kochać Jezusa, Jego osoba staje w centrum twojego życia. Uczysz się wtedy kochać Go całym sobą ‒ sercem, umysłem, ciałem. Jest to niekończący się proces wzrostu. Do jakiego kolejnego kroku zaprasza cię dzisiaj Pan Bóg?

Twoja miłość do Jezusa, która jest jednocześnie nieustannie przyjmowanym darem od Boga, stawia Jezusa w centrum twojego życia. Miłość Jezusa do ciebie ‒ doskonała i pełna ‒ stawia ciebie w centrum Jego serca. Jest zainteresowany tobą, twoimi sprawami, kłopotami i troskami. Tak jak On wyjawia ci swoje najgłębsze tajemnice, tak i ty powiedz Mu o wszystkim, co jest dla ciebie teraz ważne.

Dzięki więzi z Jezusem w twoim życiu obecna jest cała Trójca. Syn, Ojciec i Duch Święty mają mieszkanie w tobie, stajesz się prawdziwą świątynią Boga. Proś o to, żeby jeszcze pełniej tego doświadczyć i ucieszyć się tym. Niech słowa Jezusa jeszcze raz dotrą do głębi twojego serca. Podziękuj Jezusowi za Jego miłość do ciebie. Proś, aby Duch Święty inspirował cię do odwzajemnienia tej miłości i stawania się coraz bardziej mieszkaniem Boga.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *