Ewangelia na 5 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.06.2019 wg św. Jana 17, 11B-19 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Komentarz do Ewangelii na 5 czerwca:

Jezus modli się o jedność w twojej rodzinie i wspólnocie. Prosi, aby Ojciec ustrzegł was od rozbicia, aby nikt nie odszedł, nie zatracił się. Być może przeżywasz w rodzinie czy wspólnocie jakiś rozłam, brak jedności. Wypowiedz to przed dobrym Ojcem. Opowiedz o miejscach w Twoim życiu, gdzie jedności jest za mało.

Jezus modli się o wewnętrzną radość dla ciebie. Prosi Ojca, aby była to radość w całej pełni. Co możesz powiedzieć o atmosferze panującej w twojej rodzinie czy wspólnocie? Co najbardziej zakłóca waszą radość? Co was zasmuca? Powierz to Jezusowi.

Jezus przekazał ci Słowo od Ojca. Jest to Słowo prawdy. Pragnie ciebie przez nie uświęcać i zachować od tego świata. Codziennie, w największym chaosie życia możesz otwierać Pismo Św. i słuchać Jezusa. On przekazuje ci Słowo Ojca i chce ustrzec cię od zagubienia. Klęknij przy Jezusie i proś, aby uczył cię żarliwej modlitwy do Ojca. Poproś Go, aby modlił się za ciebie i w tobie słowami: „Ojcze nasz”.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *