Ewangelia na 4 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.09.2023 wg św. Łukasza 4,16-30 z komentarzem:

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Komentarz do Ewangelii na 4 września:

Jezus odczytuje swoje powołanie. To jest niesamowita chwila. Powołanie bowiem to nadanie kierunku na przeróżnych drogach świata. To jasność na drodze między wyborami dobrymi a lepszymi. Jeżeli miałeś okazję odkryć swoje powołanie, przypomnij sobie ten moment.

Po pięknych słowach Jezus słyszy brutalny komentarz. Po namaszczeniu przez samego Ducha Świętego zostaje nazwany synem cieśli – zwykłego robotnika. Z jednej strony wielkie pragnienie Jezusa, z drugiej ogromna oziębłość wszystkich zgromadzonych w synagodze. Czy i ty spotykasz się z taką sprzecznością?

Jezus nie daje się zbić z tropu. Jest pewien słów, które przeczytał, jest pewien, że są o Nim i dla Niego. Nie pozwala, by ich gniew rzutował na Jego zachowanie – utrzymuje spokój i po prostu odchodzi. A jak ty reagujesz, gdy inni nie zgadzają się z twoimi decyzjami? W żadnej sytuacji nie jesteś sam – jest z tobą Chrystus. Dziękuj Mu dzisiaj za to, że cię wybrał i powołał do pójścia za Nim, do szukania woli Jego Ojca.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

3 odpowiedzi do “Ewangelia na 4 września 2023 z komentarzem

  1. Chcę wyrazić słowa pełne szacunku dla osoby, która tworzy taką interpretację. Jestem bardzo związana z Bogiem. Dla mnie Religia to wszystko. Kocham Boga, więc czytanie Ewangelii jest bardzo ważne. Razem na głos ją czytamy w domu. Ten portal jest super, więc polecę go każdemu, kto jest związany z Katolictwem. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Kochajmy Boga♥️

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *