Ewangelia na 4 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.08.2022 wg św. Mateusza 16, 13-23 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.

Komentarz do Ewangelii na 4 sierpnia

Dzięki swojej działalności, nauczaniu i cudom Jezus stał się celebrytą swoich czasów. Był sławny. Z pewnością bardziej interesowano się plotkami niż tym, czego naprawdę nauczał. Czy i dzisiaj nie jest podobnie? Czego oczekujesz dzisiaj od Jezusa i Jego Kościoła? Co cię w nich najbardziej interesuje?

Wielu ludzi nigdy nie spotkała i nie spotka Jezusa z powodu plotek na jego temat. Ile osób nie doświadczy Jego łaski, bo ktoś im wmówił, że wszyscy księża to interesowni dewianci i złodzieje? Ile osób nigdy nie doświadczy ciepła miłości i przebaczenia, gdyż są przekonane, że Bogu należy się przypodobać dobrymi uczynkami i duchowym perfekcjonizmem? Co tobie powiedziano o Jezusie? Jaki jest twój Jezus?

Bez osobistego doświadczenia i łaski Bożej każda, nawet najlepiej dopracowana odpowiedź, będzie błędna. Jeśli nie pozwolisz działać Duchowi Bożemu w sobie, tak jak zrobił to Piotr, nie będziesz w stanie powiedzieć „Panem jest Jezus”. Piotr nie był doskonały. Miał też swoje błędne wyobrażenie o Jezusie. A nawet się Go zaparł. Jednak nawrócił się i oddał za Niego życie. Każdy człowiek ma chwile słabości. Każdy życzy sobie takiego Boga, jakiego obraz kształtuje się w jego sercu. Jezus zaprasza nas do tego, by ten obraz się w nas oczyszczał, byśmy mieli w sobie dość otwartości na Jego przemieniającą łaskę.
Muzyka

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *