Ewangelia na 31 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.01.2022 wg św. Marka 5, 1-20 z komentarzem:

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami.

Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał wniebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!” Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział Mu: „Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu”. I zaczął prosić Go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły Go więc złe duchy: „Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść”. I pozwolił im.

Tak, wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach.

Komentarz do Ewangelii na 31 stycznia

Jezus zajmuje się pewnym człowiekiem, któremu nikt nie mógł pomóc. Pyta, jak mu na imię – to znaczy kim jest. Przypomnij sobie chwile, kiedy to ty doświadczyłeś obecności Jezusa i otrzymałeś od Niego pomoc. Pomyśl szczególnie o tych najtrudniejszych momentach.

Przyjrzyj się, jak Jezus uwalnia opętanego. Zwróć uwagę, jakie pragnienia pojawiają się w sercu Gerazeńczyka. Jak Jezus na nie odpowiada? Zatrzymaj się na chwilę przy swoich pragnieniach. Do czego przez nie zaprasza cię Bóg?

Jezus uwalnia opętanego z niemocy i leczy wszystkie rany jego serca. Zauważ, jak bardzo zmienia się ten człowiek. Zaczyna opowiadać o spotkaniu z Bogiem w środowisku, które odrzuca Jezusa. Przez to staje się przedłużeniem ramion Chrystusa – narzędziem głoszenia Dobrej Nowiny. A czy ty mówisz o swoim doświadczeniu Boga innym ludziom? Poproś teraz Jezusa o głębsze poznanie i o odwagę, by wyjść na spotkanie innym i mówić o Bogu, którego znasz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.