Ewangelia na 31 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2020 wg św. Łukasza 4, 16-30 z komentarzem:

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.

I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Komentarz do Ewangelii na 31 sierpnia:

Jezus w dzień szabatu idzie do synagogi. Jest to dla Niego naturalne i oczywiste. Chce znaleźć się pośród wspólnoty wierzących, którzy razem czytają Boże słowo, komentują je i rozważają oraz wielbią Boga. Pragnie dzielić się z innymi tym, co ma najlepszego: życiodajną Ewangelią. Jak ty przeżywasz cotygodniowe spotkanie z innymi wierzącymi na Eucharystii?

Jezus głosi prawdę o tym, że jest namaszczony i posłany od Boga. Odwołuje się do słów Pisma Świętego, które mówią o Jego misji. Przynosi ludziom wyzwolenie z niewoli zła, uzdrowienie, nowe życie i prawdziwe szczęście.
Tymczasem zostaje odrzucony przez bliskich, bo nie pasuje do ich wyobrażeń o Bogu. Co inni odrzucają z tego, co chciałbyś im dać?

Słowo Boga wywołuje czasem ekstremalne reakcje: u jednych radość, nawrócenie; u innych złość i odrzucenie. Na pewno spotkałeś się też z różnymi innymi reakcjami. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj sobie je przypomnieć. Jakie uczucia budziły one w tobie? Poproś dziś Jezusa o szczerość w relacji z Nim, proś o odwagę przyjęcia Jego słowa, zwłaszcza, gdy cię niepokoi, denerwuje bądź budzi trudne uczucia. Ufaj, że Pan doprowadzi cię do całej prawdy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *