Ewangelia na 31 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.10.2023 wg św. Łukasza 13,10-17 z komentarzem:

Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach”. I mówił dalej: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”.

Komentarz do Ewangelii na 31 października:

Jezus opowiadał o królestwie Bożym w prostych przypowieściach, które działały na wyobraźnię słuchaczy. Mówił, że zalążek królestwa Bożego już jest wśród nas. Aby się rozwinęło i ogarnęło cały świat, trzeba je pielęgnować. Czy współpracujesz z Bogiem, aby Jego królestwo rozszerzało się tam, gdzie jesteś?

Królestwo Boże jest skutecznym, ale tajemniczym działaniem Boga we wszechświecie i pośród nas. Ono jest łaską, miłością Boga do świata, a dla nas źródłem pogody ducha i ufności. Ono rozszerza się nie przemocą i zgiełkiem, ale cierpliwością, i obejmuje coraz więcej osób.

Królestwo Boże jest jak największe z twoich pragnień. Zastanów się, jak ono wygląda. Czy jest jak wielkie drzewo, które wyrosło z małego ziarnka i jest schronieniem dla ptaków? Czy jak wielki bochenek chleba, który nakarmi wszystkich głodnych i nigdy się nie skończy? Tak, bo ono ma ogarnąć wszystkich, i to jest twoja rola – ogłaszać bliźnim, że już jest pośród nas w osobie Jezusa Chrystusa. Poproś Jezusa, aby Jego Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju rozszerzało się również przez twoje zaangażowanie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *