Ewangelia na 31 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2021 wg św. Mateusz 26, 14-25 z komentarzem:

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?” A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?” On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami»”.

Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda”. Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?”

On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”. Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: „Czyżbym ja, Rabbi?” Odpowiedział mu: „Tak, ty”.

Komentarz do Ewangelii na 31 marca:

Judasz należy do najbliższych przyjaciół i współpracowników Jezusa. Na tym wyróżnieniu postanawia zrealizować swój, czysto ludzki plan. Ponieważ Jezus według jego oceny nie wykorzystuje wielu okazji, by ogłosić się królem – zastawia pułapkę, za którą jeszcze materialnie się wzbogaci. Skoro sprowadzi na Jezusa straż, która będzie go chciała aresztować – Jezus użyje boskiej mocy, by nie pozwolić na aresztowanie i ujawni swoją boską misję.

Pan Jezus daje Judaszowi wyrazy swojej przyjaźni – wyróżnia go podczas posiłku podając mu chleb. Tym gestem Jezus podkreśla szczególną więź z Judaszem. Ludzkie kalkulacje Judasza biorą jednak górę nad więzią z Jezusem, dlatego apostoł nie wykorzystuje ostatniej szansy.

Często twoje ludzkie kalkulacje są sprzeczne z propozycjami Jezusa. Może sądzisz, że ty masz rację. Dochodzi do mniejszej czy większej zdrady. Jezus nie zmienia postawy wobec ciebie, a często wyróżnia cię w środowisku domowym, czy zawodowym. Liczy jednak, że zauważysz swój błąd w ludzkiej kalkulacji i wrócisz do przyjaźni z Nim. Odpowiedz: jaka słabość powoduje osłabienie, czy też zdradę twojej przyjaźni z Jezusem? Panie, powiedz mi: co mnie od Ciebie oddala? Jakich szans nie wykorzystuję? Kiedy moje chłodne kalkulacje zabijają uczucia, które miałem ku Tobie? Jezu, nie chcę stać się zdrajcą. Nie chcę Cię wykorzystać. Udaremniaj, proszę, moje przebiegłe plany…

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *