Ewangelia na 30 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.01.2023 wg św. Marka 5, 1-20 z komentarzem:

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami.

Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał wniebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!” Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział Mu: „Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu”. I zaczął prosić Go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.

A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły Go więc złe duchy: „Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść”. I pozwolił im. Tak, wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach.

Komentarz do Ewangelii na 30 stycznia

Człowiek zniewolony, popękany w swoim człowieczeństwie szuka pomocy. Takim człowiekiem jest opętany w dzisiejszym tekście Ewangelii. Jego wewnętrzny ból powodował, że robił wiele rzeczy, którymi krzywdził sam siebie. Bywa, że i my mamy swoje zniewolenia. Doświadczamy miejsc, które potrzebują życia lub w których brakuje Boga. Jak reagujesz, kiedy doświadczasz trudności, bólu czy braku życiowej siły?

Człowiek opętany szuka pomocy. Kiedy zobaczył Jezusa, poczuł, że u Niego może znaleźć ukojenie w swoim udręczeniu. Wybiega Jezusowi na spotkanie. Mimo panującego chaosu, odbywa się bardzo intymne spotkanie człowieka i Boga. Nawiązuje się więź opętanego z Jezusem. Co ty robisz, aby pogłębiać swoją więź z Jezusem? Jak wychodzisz na spotkanie przychodzącego w codzienności Boga?

Spotkanie z Jezusem ocala człowieka. Opętany prosi Jezusa, by mógł przy Nim zostać. Jezus nie wyraża zgody. Zaprasza ocalałego człowieka do tego, aby owoce spotkania zachować w sercu. Co więcej, nie tylko zachować, ale podzielić się doświadczeniem spotkania z innymi. Jak ty dzisiaj możesz podzielić się z innymi doświadczaniem twojej relacji z Bogiem? Trwaj jeszcze chwilę w spotkaniu z Jezusem. Niech toczy się rozmowa o codziennych trudnościach i codziennych zwycięstwach.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *