Ewangelia na 30 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2021 wg św. Łukasza 4, 16-30 z komentarzem:

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.

I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Komentarz do Ewangelii na 30 sierpnia:

Jezus po chrzcie w Jordanie i pobycie na pustyni wraca do Galilei, aby głosić nadejście Królestwa Bożego. Przychodzi do Nazaretu i objawia słuchaczom swoje posłannictwo i wypełnienie obietnicy Boga. Z Jego ust płyną słowa pełne łaski i błogosławieństwa. Przyjrzyj się, jak słuchają Jezusa mieszkańcy Nazaretu i jak od podziwu dla Jego słów przechodzą do powątpiewania i zawiści. Inni zaś oczekują pokazu cudów.

Prorocy Izraela, tacy jak Elizeusz i Eliasz, nie zostali przyjęci przez naród wybrany, ale przez pogan. Podobnie Jezus, nie znajduje wiary u mieszkańców rodzinnej miejscowości. Przyszedł do swoich, a oni Go nie przyjęli. Zastanów się, co może się dziać w sercu Jezusa, gdy jest odrzucany przez swoich pobratymców?

Sumienie jest ojczyzną Boga w tobie, tam możesz usłyszeć Jego głos. Głos ten możesz przyjąć lub odrzucić przez swoją wizję spraw, wątpliwości lub niespełnione oczekiwania. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób słuchasz głosu sumienia? Na koniec podziękuj Bogu za dar sumienia i za to, że możesz słuchać Jego głosu. Przeproś też za chwile, gdy Go odrzucasz. A może to dobry moment, aby wrócić do codziennego rachunku sumienia?

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.