Ewangelia na 30 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2023 wg św. Mateusza 13,44-52 z komentarzem:

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Komentarz do Ewangelii na 30 lipca:

Często jest tak, że to co dla nas na początku wydaje się ogromnym skarbem, z biegiem czasu okazuje się mało wartym przedmiotem. Dla tego pozornego skarbu, dla tej święcącej błyskotki jesteśmy nawet w stanie krzywdzić bliźniego, zaniedbywać własne dzieci czy niszczyć swoją rodzinę.

Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Bo gdzie jest twój skarb tam będzie i twoje serce. O tych skarbach zgromadzonych w niebie mówi dzisiejsza Ewangelia – to Bóg jest największym skarbem dla chrześcijanina.

Relacja z Bogiem nie jest skarbem materialnym, który mógłby zardzewieć, albo który mógłby być nam skradziony. Relacja z Bogiem jest inna. Jest prawdziwym skarbem duszy, jedynym ponadczasowym skarbem człowieka. Jeśli tego nie zobaczę, i przestanę dbać o relację z Bogiem, to szybko stracę swój zapał, a być może także i samą wiarę.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *