Ewangelia na 30 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2022 wg św. Mateusza 14, 1-12 z komentarzem:

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają”.

Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: „Nie wolno ci jej trzymać”. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: „Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”

Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

Komentarz do Ewangelii na 30 lipca

Herod jawi nam się jako człowiek uwikłany w relacje i układy, które nie pozwalają mu działać w pełnej wolności. Dlatego podejmuje decyzje, z których sam nie jest zadowolony. Nie potrafi się jednak wyzwolić się z tej sytuacji. Każdy z nas ma swoje uwikłania i uzależnienia. Gdzie w twoim życiu potrzebujesz wyzwolenia, które przynosi Jezus?

Jan Chrzciciel widział zagubienie Heroda. Upominał go, żeby pomóc mu zobaczyć jego uzależnienia i uwolnić się od nich. Przypomnij sobie sytuacje, w których ktoś cię upominał lub konstruktywnie krytykował. Dostrzegasz w nich okazję, by zmienić coś w swoim życiu na lepsze?

Za nazwanie trudnej prawdy po imieniu Jan Chrzciciel został uwięziony, a ostatecznie stracił życie. Mądra krytyka i braterskie upomnienie bliskich nam osób bywają trudne. Jeśli jednak robimy to z szacunkiem i prawdziwą troską, możemy pomóc naszemu bliźniemu wzrastać w wolności i miłości. Jak często potrafisz prowadzić naprawdę szczere rozmowy z twoimi bliskimi – szczególnie wtedy, gdy nie jest to łatwe?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.