Ewangelia na 30 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2020 wg św. Mateusza 13, 47-53 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów:

„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Komentarz do Ewangelii na 30 lipca:

Jezus porównuje dzisiaj Królestwo Niebieskie do wielkiej sieci. Sieć ta zagarnia ryby wszelkiego rodzaju, bez wyjątków. Łowiący nie wybiera tylko jednego gatunku ryb, lecz wszystkie. Tak samo jest z Królestwem Niebieskim – każdy człowiek jest do niego zaproszony, niezależnie od pochodzenia, rasy, inteligencji, statusu społecznego. Każdy. Ty również.

Po wyciągnięciu na brzeg ryby są rozdzielane na dobre i na złe. Nie według popularności i liczby przyjaciół, nie na podstawie wyglądu czy osiągniętych sukcesów. Liczy się wyłącznie to, czy są dobre, czy zepsute. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim. Przed świętym obliczem Boga nie może się ostać nic nieczystego i zepsutego. Dlatego tak ważna jest czystość twojego serca.

W perspektywie wieczności jedyną istotną sprawą jest Twoja świętość. Wszystko inne ma wartość o tyle, o ile przybliża cię do Królestwa. Również mądrość i wiedza. Mogą wydawać ci się ważne. Może są dla ciebie powodem do dumy. Ale tak naprawdę mają wartość tylko wtedy, kiedy są połączone z miłością. By być świętym, nie trzeba być uczonym – ważniejsze jest, by stać się uczniem Królestwa. By każdego dnia uczyć się prawdziwie miłować. Na koniec poproś Jezusa, żeby dał ci mądrość i roztropność, by konsekwentnie wybierać to, co naprawdę ważne. Poproś Go, by wlał w twoje serce gorliwość w dążeniu do celu, którym jest Niebo.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *