Ewangelia na 30 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2023 (Łk 2,36-40) z komentarzem:

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Komentarz do Ewangelii na 30 grudnia:

Anna miała szczególny dar: „patrzyła oczami Boga”. To pozwalało jej odczytywać rzeczywistość w Jego perspektywie i widzieć rzeczy, które On pozwalał jej zobaczyć. Nie zatrzymywała tego dla siebie. Dzieliła się tą Bożą perspektywą. Dziękowała i wielbiła Boga za ten dar. To ona w Niemowlęciu rozpoznała Syna Bożego i poszła o krok dalej – powiedziała o swoim doświadczeniu tym, którzy byli wokół niej.

Bóg uczynił Annę świadkiem, dlatego mogła dzielić się własnym doświadczeniem. Jej stare ciało nie przeszkodziło wypełnić jej osobistej misji. Była zdeterminowana. Każdy z nas ma swoje indywidualne ograniczenia: może to być choroba, historia życia, słabości. Co myślisz o swoich ograniczeniach, patrząc na staruszkę Annę? Co jeszcze przeszkadza ci być świadkiem Bożego działania?

Spotykamy różne osoby, z którymi dzielimy się swoimi przeżyciami, doświadczeniami. Często ktoś wyjawia nam swoje tajemnice, sposób w jaki patrzy na różne fakty. Zauważ, jak cenna jest umiejętność odczytania tych zdarzeń według Bożego klucza i w Jego perspektywie. Taka rozmowa nas umacnia, daje radość, że Bóg nas prowadzi. Pomyśl o osobie, która tak jak Anna pokrzepia cię swoim słowem w drodze. Boże, proszę Cię, daj mi Twoje oczy, bym mógł widzieć siebie, drugiego człowieka i sytuacje w Twojej perspektywie. A przez to stawać się Twoim osobistym świadkiem.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *