Ewangelia na 3 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.05.2023 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Komentarz do Ewangelii na 3 maja:

Maryja była niezwykle ważna dla Jezusa. Wychowała Go, była z Nim przez całe Jego życie. W ostatnich chwilach Jezus oddaje Ją tobie. Ufa ci tak, że powierza ci najdroższą dla Niego osobę. Co czujesz, gdy to słyszysz?

Jezus nazywa Maryję twoją Matką. Mówi o tobie, że jesteś Jej dzieckiem. Gdy dziecko czegoś się boi, często szuka schronienia w ramionach mamy. Ona pociesza je, gdy płacze, i śmieje się razem z nim. Uczy dziecko pierwszych słów i kroków, wchodzi z nim w pierwszą w jego życiu relację. A jak ty rozumiesz słowo „matka”? Co myślisz o Maryi, gdy słyszysz: „Oto Matka twoja”?

Stać pod krzyżem nie było łatwo. Maryja oglądała niesprawiedliwe cierpienie własnego dziecka. Nie przeklinała jednak żołnierzy krzyżujących Go ani nie uciekła. Odważnie trwała przy Chrystusie w tym, co było trudne, tak jak przez całe Jego życie. Jako Matka – Maryja może cię tego nauczyć. Przyjrzyj się Jej i zastanów się, jak mógłbyś uczyć się od Niej trwania przy Jezusie? Porozmawiaj z Maryją. Jeśli chcesz, możesz Ją poprosić, by uczyła cię iść za Jezusem.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *