Ewangelia na 3 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2016 wg św. Mateusza 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8  z komentarzem:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Komentarz do Ewangelii 3 grudnia:

Obraz Jezusa litującego się nad tłumami daje nadzieję, że wszyscy szukający Go i przychodzący do Niego znajdą pomoc. Jezus, mimo tłumów, widzi każdego – widzi Ciebie. Dzisiejsza Ewangelia podkreśla, że miłosierny Jezus leczy wszystkie choroby i wszystkie słabości. Może jesteś w sytuacji, która wymaga interwencji Boga. Czy pozwolisz, aby Jezus dziś ulitował się nad tobą?

Tak wielu jest ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia Boga, boskiego uleczenia ich życia. Pewnie sam znasz takie osoby. Czy zechcesz przyprowadzić je do Jezusa, pomimo tego, że też masz słabości? Pan będzie cię umacniał, ale też prosi, abyś modlił się o ludzi, których będzie mógł wysłać na swoje żniwo. Może ty jesteś jednym z tych robotników?

Wysłuchaj ponownie tekstu Ewangelii i nie wahaj się zrealizować polecenia Chrystusa, aby iść i głosić Jego królestwo. Nie oczekując niczego w zamian, wstań z kanapy i wyjdź do ludzi, których Jezus stawia na twojej drodze. Miłosierny Bóg zapewnia, że jeśli zaczniesz to robić, będzie czynił cuda w życiu twoim i tych, do których cię pośle. Proś dziś Boga o litość nad swoimi słabościami i łaskę do głoszenia Królestwa Bożego.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *