Ewangelia na 29 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2020 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem:

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim:

„Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 29 września:

Mężczyzna siedzący pod drzewem figowym to popularny wśród rabinów z I wieku obraz tego, kto rozważa Prawo Boże. Jezus właśnie pod takim drzewem po raz pierwszy ujrzał Natanaela. Wejrzawszy w jego serce, dostrzegł, że był on człowiekiem modlitwy. Dlatego obiecał mu w nagrodę oglądanie otwartych niebios. A czy ty masz swoje miejsce do modlitwy, jak ono wygląda?

Także dzisiaj Jezus widzi nasze serca i obiecuje nam tę samą nagrodę. Otwiera bramy niebios przed tymi, którzy się modlą i głoszą Jego imię. Objawia tajemnice królestwa i ukazuje prawdę o sobie tym, którzy szukają Jego obecności. Pomyśl, ile czasu poświęcasz na modlitwę i rozważanie Słowa Bożego?

Natanael otworzył swoje serce i zgodził się na rozmowę z Jezusem. To spotkanie zmieniło jego życie i pozwoliło pełniej zrozumieć, kim jest Jezus. Słuchając jeszcze raz słów Ewangelii, zastanów się, czy jest w tobie pragnienie głębszego spotkania ze Zbawicielem. Na zakończenie poproś Jezusa o szczerość i otwartość na spotkaniu z Nim.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *