Ewangelia na 29 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.10.2023 wg św. Mateusza 22,34-40 z komentarzem:

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Komentarz do Ewangelii na 29 października:

Dziś na świecie, podobnie jak w czasach Jezusa, panuje wiele zasad i teorii, które określają, co jest najważniejsze. Społeczeństwo, rodzina, starsze pokolenie lub znajomi podpowiadają nam, co w życiu „tak naprawdę się liczy”, ale tak „naprawdę, naprawdę”. Przypomnij sobie ich rady i zobacz, czy w tym gąszczu doradców nie czujesz się zagubiony z pytaniem bez odpowiedzi?

Można kochać, o ile doświadcza się miłości. Czy jesteś świadom i doświadczasz miłości Boga w swoim życiu? Wtedy dopiero możesz na nią odpowiedzieć, kochać. Na koniec dnia chodzi tylko o to, żeby kochać. Jezus mówi o totalnym zaangażowaniu w miłość. Serce, dusza i umysł to w Biblii cały człowiek. Kocha się całym sobą. Według Boga miłość to uznanie swoimi uczuciami, decyzjami, rozumem, że ktoś jest dla mnie najważniejszy. Czy to ma dla ciebie sens?

Kocha się jednym sercem: siebie, innych ludzi i Boga. Jeśli żywisz nienawiść lub brak akceptacji siebie, tak samo będziesz przeżywać relacje do drugiego człowieka lub Boga; i na odwrót. Zastanów się, w jakiej sytuacji doświadczyłeś nieakceptacji siebie? Pomyśl o tym wydarzeniu. Jeśli Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, to może i ty mógłbyś również siebie pokochać?! Mamy w rękach tylko ten moment życia. Teraz możesz okazać miłość do siebie, do Boga i innych ludzi. Spróbuj wypowiedzieć słowa „kocham cię”, zaczynając od siebie samego, później Boga i najbliższej ci osoby.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *