Ewangelia na 29 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2023 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Komentarz do Ewangelii na 29 maja:

Czy próbowałeś kiedyś stanąć pod krzyżem? Jak Maryja. Z całym swoim utrudzeniem, bólem przeszywającym serce. Z bezradnością. Z bagażem całego swojego życia. Z tym, co było w nim piękne i dobre, z chwilami, kiedy czułeś się szczęśliwy, radosny. Ze swoim zmaganiem, trudem, z tym, co ci nie wyszło, nie udało się, gdzie poniosłeś klęskę. Z tym wszystkim, co cię tu do Niego doprowadziło.

Czy próbowałeś stanąć pod krzyżem? Jak Maryja. Spojrzeć na Jezusa. Może poprzez łzy. Poczuć na sobie Jego spojrzenie. Spojrzenie pełne miłości pomimo ogromnego bólu. Spojrzenie pełne zatroskania o ciebie właśnie. Nie osądzające, nie krytykujące. Spojrzenie Kogoś, kto oddaje za ciebie życie, byś miał zbawienie.

Spróbuj stanąć pod krzyżem. Razem z Maryją. Usłysz w sercu Jego słowa, które wypowiada do Maryi i do umiłowanego ucznia: „Oto syn Twój, oto Matka twoja”. To słowa również do ciebie. Jezus nas nie zostawia samych, daje nam Maryję jako Matkę. Do Niej możemy przychodzić ze wszystkim, co mamy w sercu. Czy tak jak Jan przyjmiesz Ją do siebie, do swojego życia?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *