Ewangelia na 29 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2018 wg św. Marka 10, 28-31 z komentarzem:

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi»

Komentarz do Ewangelii na 29 maja:

Apostołowie opuścili wszystko, by pójść za Jezusem i by głosić Ewangelię. Po tym można poznać, czy nasze kroczenie za Jezusem jest autentyczne, gdy zaczynamy głosić Go naszym życiem. Bo przecież wiara bez uczynków jest martwa. Zobacz, jak przez swoje życie głosisz Jezusa, albo czego w tym głoszeniu brakuje.

Wszystko, co musimy poświęcić, głosząc Jezusa, otrzymujemy z powrotem i to z nawiązką. Czasami nawet nie dostrzegamy, ile tego jest, bo wiele rzeczy uznajemy za oczywiste. Jak często zdarza ci się dziękować za zwykłe rzeczy dnia codziennego, za zwykły, a może niezwykły, wschód słońca? Za zdrowie, potrzebne codzienne rzeczy?

Jest jeszcze jeden ważny element, który pojawia się przy głoszeniu Jezusa. Prześladowanie. Może przyjąć różną formę, ale trzeba uwierzyć Bogu, że w tym ciężkim czasie, a może zwłaszcza w nim, otrzymamy pomoc i wsparcie nieporównywalnie większe niż to, co musieliśmy poświęcić. Łaska towarzyszy nam w każdym trudnym momencie. Podziękuj Bogu za każdy promyk nadziei, jaki otrzymujesz w swoim życiu, gdy tylko kroczysz za Nim.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *