Ewangelia na 29 listopada 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.11.2018 wg św. Łukasza 21, 20-28 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni!

Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.

Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

Komentarz do Ewangelii na 29 listopada:

Pan Jezus w dzisiejszym tekście Ewangelii zapowiada straszne wydarzenia, które muszą nadejść. I chociaż zapowiadane przez Niego spustoszenie Jerozolimy już nastąpiło, to jednak wszyscy oczekujemy paruzji, która będzie końcem czasów. Myślom o tym wydarzeniu na pewno towarzyszą różne uczucia. Jakie towarzyszą tobie?

Perspektywa ujrzenia Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą, może otworzyć przed tobą zupełnie inny sposób patrzenia na codzienność. Czy wierzysz, że Pan Jezus właśnie w ten sposób powróci do nas niebawem?

Jezus przynosi nam odkupienie. Czy są obszary twojego życia pogrążone jeszcze w mroku? Gdy On przyjdzie wszystko stanie się jawne. Czy jest coś, co chciałbyś ukryć przed przychodzącym w chwale Panem? Czy jest coś, czego musiałbyś się przed Nim wstydzić? Jeśli tak, usilnie proś o nawrócenie. Opowiedz Panu i oddaj Mu to wszystko, co zostało ci pokazane podczas tego rozważania. Proś o to, co jest ci potrzebne, aby móc w pełni się z Nim spotkać.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *