Ewangelia na 29 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2021 wg św. Łukasza 2, 22-35 z komentarzem:

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon.

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Komentarz do Ewangelii na 29 grudnia

Nazwanie Symeona pobożnym i sprawiedliwym oznacza, że Słowo Boże stawia go jako wzór. Poświęcił przynajmniej część swojego życia temu, co było najważniejszym przesłaniem skierowanym do Izraelitów. Oczekiwał przyjścia Zbawiciela. Jakie przesłanie jest najważniejsze w twoim życiu? Czego wyczekujesz w swojej codzienności?

Symeon codziennie się starał, ale nie widział efektów. Przypomnij sobie proces, który zajął ci dużo czasu i był nużący. Może to być nauka do egzaminu lub rehabilitacja po urazie. Jakie odczucia ci towarzyszyły?

Symeon był blisko Boga i wypełniał wolę Bożą tak, jak potrafił. Ewangelia pochwala jego postawę. Wskazuje jednak, że Jezus, który przychodzi jako małe Dziecko, chce spotkać się również z tymi, którzy są daleko od Niego. Z tymi, którym doświadczenie modlitwy i odkrywania woli Bożej jest nieznane. Kiedy ty czułeś się daleko od Boga? Jaka część ciebie nadal jest „pogańska”, potrzebująca oświecenia? Podziękuj Bogu za wszystkich ludzi, którzy w skromności i wierności dają o Nim świadectwo. Poproś, aby Boży Duch mieszkał w tobie i twojej codzienności.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *