Ewangelia na 28 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2017 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem:

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony.

Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Komentarz do Ewangelii 28 września:

Co sprawia, że człowiek wierzy? Konieczna jest łaska, ale pojawia się ona w różnych okolicznościach. Ktoś wierzy, bo został wychowany od dziecka w taki sposób. Inna osoba wierzy, bo w jej życiu wydarzyło się coś, co sprawiło, że zapragnęła wierzyć. Popatrz na swoje życie i na swoją drogę do wiary. Jak Bóg działał w twoim życiu?

Jezus przyciągał do siebie między innymi przez cuda, których dokonywał. Ludzie zaczynali o Nim słyszeć, dopytywać się o Niego. Chcieli Go poznać. W przypadku Heroda pojawił się również niepokój. Taki niepokój może mieć różne konsekwencje. Może nas zachęcić do spojrzenia na nasze życie, na Jezusa i poprzez to doprowadzić do nawrócenia. Ale także możemy odrzucać ten niepokój i przez to zamknąć się na łaskę. Warto uczyć się przyjmować różne niepokoje.

Nawet cuda i refleksja nad własnym życiem nie gwarantują, że uwierzymy. Cuda da się jakoś zracjonalizować, wytłumaczyć. Refleksję odrzucić. Co w takim razie jest nam potrzebne by uwierzyć? Łaska od Boga. I o nią warto teraz prosić i za nią dziękować, bo niewątpliwie jest ona darem. Proś Ducha Świętego o otwartość na Bożą wolę, na Boże wezwania w życiu. By przyjęcie ich z otwartym sercem zmieniało twoje życie i życie osób tobie bliskich.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *