Ewangelia na 28 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2023 wg św. Łukasza 6,12-19 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Komentarz do Ewangelii na 28 października:

Jezus wyszedł na górę, na której w odosobnieniu modli się całą noc do Ojca. Ta modlitwa poprzedza bardzo ważną decyzję – wybór apostołów. To oni staną się fundamentem kościoła. Jezus modli się za każdego z nich, każdego powierzając Ojcu. Pomyśl, że Jezus codziennie powierza Ojcu również ciebie i codziennie wstawia się za tobą. Czy masz swoją górę odosobnienia, swoją górę modlitwy? Czy pytasz Boga o radę przed podjęciem ważnych życiowych decyzji? Czy modlisz się przed mniejszymi wyborami, czy powierzasz każdy dzień Ojcu?

Na Jezusa czekają tłumy. Są tam ludzie z różnych kręgów: uczniowie, Żydzi z Judei, poganie z wybrzeża Tyru i Sydonu. Wieść o Nauczycielu dotarła niemal do wszystkich. Spróbuj odnaleźć się w tym tłumie. W którym miejscu widzisz siebie? Jak się tam czujesz? Zobacz, że Jezus nie omija nikogo spojrzeniem pełnym miłości. Jego wzrok spoczywa także na tobie.

Ludzie przychodzą do Jezusa z powodu swoich pragnień. Są spragnieni Jego Słowa i mają otwarte serca, aby je przyjąć. Pragną uzdrowienia z chorób fizycznych i duchowych. Wierzą w moc Jezusa. Wystarczy się Go tylko dotknąć. Czy masz w sobie pragnienie spotykania się z Chrystusem? Codziennie możesz Go dotykać w Eucharystii, na adoracji, w Jego Słowie. Na zakończenie możesz podziękować Jezusowi za możliwość spotykania się z Nim. Możesz też poprosić o jeszcze większe pragnienie modlitwy lub po prostu zaplanować adorację Najświętszego Sakramentu w wolnym czasie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *