Ewangelia na 28 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2021 wg św. Łukasza 6, 12-19 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Komentarz do Ewangelii na 28 października

W dzisiejszym tekście Ewangelii widzimy, jak Jezus modli się w miejscu odosobnionym. Czy odosobnienie jest koniecznym warunkiem dobrej modlitwy? Miejsce ma sprzyjać modlitwie, dlatego każdy musi znaleźć swoje. A jakie miejsca tobie pomagają w modlitwie indywidualnej?

Druga rzecz to czas na modlitwę. Jezus modli się przez całą noc, mimo że nie jest to najlepsza pora, gdyż ciało powinno się wtedy regenerować. Święty Paweł z kolei zachęca nas do nieustannej modlitwy. Zawsze możemy wznieść się umysłem i sercem do Boga, ale trzeba również szukać czasu uprzywilejowanego na spotkanie z Nim. Łatwiej jest się skupić, kiedy wiemy, że nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Jezus modli się przed podjęciem ważnej decyzji, przed znaczącym wydarzeniem. Takim niewątpliwie był wybór dwunastu. Jest to dla nas zachęta, by zwracać się do Boga w ważnych momentach życia. Staje się to jeszcze bardziej naturalne wtedy, gdy zaczynamy pogłębiać swoją więź z Jezusem.
Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w rozwijaniu i umacnianiu życia modlitewnego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *