Ewangelia na 28 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2023 wg św. Mateusza 2,13-18 z komentarzem:

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Komentarz do Ewangelii na 28 grudnia:

Herod boi się Boga, który jest miłością – uważa Go za nieprzyjaciela. On może być obrazem każdego z nas. W pogoni za iluzjami szczęścia łatwo ignorujemy Jezusa i Jego Ewangelię. Jeśli ktoś stale żyje w ten sposób, zacznie w końcu traktować nawet Pana Jezusa jak wroga. Zapragnie wykorzenić Go ze swojego życia. Gdzie w twoim życiu jest dzisiaj Jezus?

Gdy mędrcy odjeżdżają, Józef wraca do codziennego życia. Bóg Ojciec ufa mu, czuwa nad nim i nad jego bliskimi nawet wtedy, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna. Józef odważnie, żarliwie i pokornie podejmuje działania zgodne z wolą Pana. Jego czyny budzą szacunek i wdzięczność, gdyż wypełniają wolę Miłującego Boga. Słyszy: „Wstań… Uchodź… Pozostań tam… Idź… Wybierz Nazaret”. Dzięki temu, że potrafi słuchać staje się Narzędziem Zbawienia. Jak wygląda twoje słuchanie Boga?

Życie Jezusa przeplata się z losami wielu męczenników. Są to ludzie gotowi oddać życie w imię Miłości bez względu na wiek. Młodziankowie nawet nie byli świadomi, że zginęli z powodu podobieństwa do Jezusa. Czy ty, będąc bardziej świadomy od nich, jesteś zdolny w większym stopniu żyć miłością? Proś Jezusa, abyś był zdolny do udziału w Jego dziele: w uwalnianiu świata od zła przez ofiarę z własnego życia.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *