Ewangelia na 28 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.06.2021 wg św. Mateusza 8, 18-22 z komentarzem:

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę.

A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.

Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”

Komentarz do Ewangelii na 28 czerwca:

„Lisy mają nory, a ptaki gniazda…”. Mowa tu o miejscach, w których jest bezpiecznie, ciepło i wygodnie. W takich ludzkich gniazdach i norach zatrzymują cię zazwyczaj twoje lęki, wyobrażenia i przywiązania. Jednak aby być uczniem Jezusa, trzeba żyć tak jak On – wyjść na zewnątrz i głosić Ewangelię. Zastanów się, co nie pozwala ci wyjść z twojej strefy komfortu, co cię blokuje?

„Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”. Jezus wzywa, aby opuścić świat ludzi umarłych duchowo, przywiązanych do rzeczy przyziemnych, zniewolonych sprawami tego świata. Jakie przywiązania, nieuporządkowane pragnienia czy przekonania utrudniają ci wejście na nową drogę, wyznaczenie nowego początku twojego życia?

Jezus zaprasza cię do przejścia razem z Nim drogi twojego życia. Zachęca, aby pójść za Nim już teraz, nie stawiając Mu żadnych warunków, lecz ufając Jego słowu. Wsłuchaj się ponownie w tekst Ewangelii i zastanów się, czy masz odwagę tak uczynić. Mój Mistrzu, pragnę pójść za Tobą! Proszę Cię, pomóż mi uznać w moim sercu, że jesteś dla mnie najważniejszy. Obdarz mnie łaską odwagi i wytrwałości w naśladowaniu Ciebie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *